Hidro-energetski objekti
29-Sep-2012

Hidroenergetika

- Hidrološki i drugi istražni radovi za potrebe projektiranja hidroelektrana; – Izrada hidroenergetskih studija; – -Izrada projektne dokumentacije za velike i male hidroelektrane: idejna rješenja, idejni projekti, glavni projekti, izvedbeni projekti i projekti izvedenog stanja; – Izrada matematskih i fizičkih …

Tel. +387 33 718 286
Fax. +387 33 718 285
GSM: +387 62 994 254
E-mail: higracon@bih.net.ba