Datum: 29-09-2012
Hidroenergetika

- Hidrološki i drugi istražni radovi za potrebe projektiranja hidroelektrana;

- Izrada hidroenergetskih studija; -

-Izrada projektne dokumentacije za velike i male hidroelektrane: idejna rješenja, idejni projekti, glavni projekti, izvedbeni projekti i projekti izvedenog stanja;

- Izrada matematskih i fizičkih modela hidroelektrana;

- izrada studija i projekata vodnih akumulacija;

- Konsultatntske usluge i izgradnja hidroelektrana po sistemu ključ u ruke;

Tel. +387 33 718 286
Fax. +387 33 718 285
GSM: +387 62 994 254
E-mail: higracon@bih.net.ba