Datum: 29-09-2012
Tretman voda

- Izrada projektnih zadataka za studijsku, plansku i projektnu dokumentaciju;
- Izrada dokumetancije sistema za tretman otpadnih i pitkih voda;
- Studije, Idejni projekti, Glavni projekti;
- Studijska istraživanja i analize sektora prikupljanja i tretmana voda;
- Konsultantske usluge u fazi izvođenja radova: izrada tenderske dokumentacije prema FIDIC standardnim uslovima ugovaranja, nabavka usluga i radova za klijente, nadzor nad izvođenjem, prijem radova, projekt menadžment;
- Specijalne usluge u različitim fazama implementacije projekta: ekspertize, vještačenja;
- Terenska, laboratorijska i pilot istraživanja efikasnosti rada uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, mulja i čvrstog otpada;
- Edukacija komunalnih preduzeća u upravljanju sistemima za tretman otadnih i pitkih vode;

Tel. +387 33 718 286
Fax. +387 33 718 285
GSM: +387 62 994 254
E-mail: higracon@bih.net.ba