Kontaktirajte nas preko e-mail forme.

*(oznacava obavezan unos)

Osnovni podaci

• Puni Naziv Firme: Higracon d.o.o. Sarajevo

• Sjedište: 71000 Sarajevo

• Adresa: Hiseta 3

• Općina: Centar

• Telefon: +387-33-718-286

• Fax: +387-33-718-285

• Mobitel: +387-62-994-254

• E-mail: higracon@bih.net.ba

• Identifikacioni broj: 4201445300004

• PDV broj: 201445300004

• Matični registarski broj: 065-0-Reg-16-001670

• Mjesto registracije: Općinski sud u Sarajevu

• Naziv poslovnih banaka i brojevi transakcijskih računa:

     Unicredit Bank            - 338-690-223-172-8585

     IntesaSanPaolo Bank - 154-160-200-443-8882

     Procredit Bank            - 194-141-015-030-0121

• Funkcija i ime ovlaštene osobe: DIREKTOR, Armin Hadžialić, dipl.inž.građ.

Tel. +387 33 718 286
Fax. +387 33 718 285
GSM: +387 62 994 254
E-mail: higracon@bih.net.ba